Как да продам
1. Обърнете се към посредник на недвижими имоти.

2. Среща – срещнете се с него и той ще Ви запознаем с пазара на недвижими имоти, за да успеете да сключите най-изгодната сделка.

3. Оценка на имота – след  като посредникът направи оглед на имота, ще Ви консултира при определяне на пазарната му стойност.

4. Документи за собственост - брокерът ще Ви съдейства при набавянето на всички необходими документи за продажба на имот.

5. Реклама – имотът Ви ще бъде рекламиран в най-подходящите вестници и списания, в Интернет пространството, а при съгласие от Ваша страна – и с рекламна табела в района на имота.

6. Обратна връзка – Вашият брокер поддържа постоянна връзка с Вас и периодично се отчита за процеса на работа по продажбата на имота Ви

7. Огледи – Вашият брокер организира огледи с купувачи в удобно за Вас време.

8. Преговори – Вашият брокер провежда преговори с потенциални купувачи с цел постигане на най-изгодни условия за Вас.

9. Предварителен договор – подготвя се от агенция за недвижими имоти, като при подписването му Вие ще получавате капаро като гаранция.

10. Финализиране на сделката – в удобен за Вас ден и час заедно с Вашия  брокер ще отидете при нотариус за нотариално изповядване на сделката и получаване на останалата част от цената.

11. ПОЗДРАВЛЕНИЯ! СКЛЮЧИХТЕ ЕДНА ИЗГОДНА СДЕЛКА!